Bewaken en Beveiligen Consultancy VOF

KvK-nummer 70485968

 

Online afschermen kenteken RDW (blokkade kenteken)

Wist u dat elke particulier tegen betaling kan proberen uw persoonsgegevens uit het kentekenregister bij de RDW (Dienst Wegverkeer) op te vragen? Misschien wilt u dat uw persoonsgegevens vanwege (beroeps) werkzaamheden of privé redenen afgeschermd worden en dat uw kenteken op voorhand niet meer door particulieren bij de RDW kan worden opgevraagd. Dit kan van toepassing zijn als u huisbezoeken doet met uw privé voertuig of vanwege beroepswerkzaamheden (Jeugdzorg, medische- en / of psychische zorg, sociale recherche, huizen van bewaring, taxaties, schade expertise etc)

Bewaken en Beveiligen Consultancy zorgt ervoor u dat er op uw kenteken bij de Dienst Wegverkeer namens u een blokkade wordt aangevraagd geheel volgens de daarvoor geldende regels. Als een particulier uw persoonsgegevens bij de Dienst Wegverkeer opvraagt, worden deze op voorhand niet verstrekt. Het kenteken kan alleen nog door overheidsdiensten (o.a.politie, belastingdiensten gemeenten) en beroepsbeoefenaren (o.a. verzekeraars, advocaten en deurwaarders) bevraagd worden. U kunt uw kenteken meteen online afschermen en krijgt een schriftelijke bevestiging van de Dienst Wegverkeer zodra dit gerealiseerd is. Bij een aanvraag dient het kenteken wel op uw naam te staan ( natuurlijk persoon).

Veel mensen zijn niet bekend met de procedures en regelingen om hun privacy beter af te schermen. Bewaken en Beveiligen Consultancy is een dienstverlenend bedrijf en kan u daarbij helpen. Wij hanteren vaste lage prijzen voor het laten afschermen van uw privacy met uw toestemming.