Bewaken en Beveiligen Consultancy VOF

KvK-nummer 70485968

 

Online afschermen Basisregistratie Personen (voorheen GBA)

Misschien wilt u dat uw persoonsgegevens vanwege (beroeps) werkzaamheden of privé redenen beter afgeschermd worden in de bevolkingsadministratie van uw gemeente? Of wilt u niet dat de gemeente zomaar uw persoonsgegevens aan advocaten, notarissen of deurwaarders verstrekt zonder dat u eerst geïnformeerd wordt?

U heeft het recht om aan uw gemeente te vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (voorheen GBA) niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet geheimhoudingsrecht. Diverse instellingen en organisaties kunnen dus zomaar uw persoonsgegevens (een uittreksel uit het bevolkingsregister) bij uw gemeente opvragen. In sommige gevallen is de gemeente dat verplicht. Wordt er aan de wettelijke vereisten voldaan? Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt zonder uw toestemming?

Vraagt u geheimhouding aan, dan dient Bewaken en Beveiligen Consultancy namens u bij uw gemeente, geheel volgens de daarvoor geldende regels een verzoek in tot afscherming van uw persoonsgegevens. Het verzoek voor afscherming van de GBA geldt dan voor:

-verplichte derden (zoals een notaris of een advocaat);

-de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA);

-vrije derden (niet-commerciële instellingen).

U kunt uw BRP afscherming meteen online aanvragen en krijgt een schriftelijke bevestiging van uw gemeente zodra deze gerealiseerd is.

Veel mensen zijn niet bekend met de procedures en regelingen om hun privacy beter af te schermen. Bewaken en Beveiligen Consultancy is een dienstverlenend bedrijf en kan u daarbij helpen. Wij hanteren vaste lage prijzen voor het laten afschermen van uw privacy met uw toestemming.