Bewaken en Beveiligen Consultancy VOF

KvK-nummer 70485968

 

Hoe gaat de Nederlandse overheid om met bedreigingen? Na de moord op Pim Fortuyn is er veel veranderd. 

Bestellen via http://tinyurl.com/m2ltrzj  


Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 adviseerde de Commissie van den Haak dat het toenmalige stelsel Bewaken en Beveiligen (B&B) toegankelijker moest worden voor de gewone burger. 

Het onderzoek zoekt een antwoord op de volgende vragen:
 

  1. Hoe is het huidige stelsel B&B georganiseerd?
  2. Wordt er binnen politie en OM gewerkt met een uniform begrippen- en beleidskader?
  3. Is er sprake van een uniforme werkwijze op het gebied van informatieverzameling- en veredeling?
  4. In hoeverre verschaft het stelsel B&B helderheid richting burgers over de verantwoordelijkheden op decentraal niveau?
  5. In welke mate is er sprake van professionalisering van politiefunctionarissen op het gebied van B&B en ligt dit in het verlengde van regulier politiewerk?
  6. Wie worden er slachtoffer van bedreigingen die vallen onder het stelsel B&B?
  7. In welke mate vallen trajecten van persoonsbeveiliging, die vallen onder het stelsel B&B te typeren als routine, complexe- of crisisbesluitvorming?

 

BEDREIGINGEN IN NEDERLAND bevat de resultaten van een onderzoek naar de bedreigingen van de bewakers van de rechtsstaat: magistraten, politici, journalisten, notarissen, advocaten, politie en burgemeesters. Bedreigingen komen van gestoorde enkelingen, maar ook uit de wereld van de misdaad en van extreme politieke organisaties.

Bestellen via http://tinyurl.com/mry8p9e